Ochrona danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów są przetwarzane przez FHU " YOUR STYLE "
Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy – wysłania zamówienia oraz – jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep yourstyle.com.pl
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do danych.

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronach www.yourstyle.com.pl , każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Polityka prywatności.

Aneta Mroczka FHU " YOUR STYLE " właściciel Aneta Mroczka yourstyle.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta galeriaviktoria.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie sklepu.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Aneta Mroczka FHU " YOUR STYLE " nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i sklepów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o nie zakładanie konta klienta w sklepie yourstyle.com.pl oraz nie dokonywanie zakupów w sklepie oraz nie korzystanie z żadnych serwisów, których właścicielem jest Aneta Mroczka FHU " YOUR STYLE "

Dane Osobowe.

W czasie korzystania ze sklepu galeriaviktoria.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i realizowania zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów.

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez FHU " YOUR STYLE " wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje serwis płatności internetowych. W tym przypadku tylko system serwisu płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze serwisu znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.