REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.yourstyle.com.pl


obowiązuje od dnia 01.04.2016
Nazwa firmy: Aneta Mroczka FHU " YOUR STYLE "
E-mail: sklep@yourstyle.com.pl
Telefon kontaktowy: +48.695 492 000
Nazwa Banku oraz numer konta:
Bank PKO BP 09102029640000650201368323

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.yourstyle.com.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.yourstyle.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Aneta Mroczka FHU " YOUR STYLE " a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.yourstyle.com.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.yourstyle.com.pl, prowadzony jest przez Aneta Mroczka FHU " YOUR STYLE ".
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) MS Internet Explorer w wersjach od 7.x do 9.x lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy, lub
b.) Chrome w wersjach od 16.x do 21.x lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy, lub
c.) Firefox w wersjach od 3.x do 14.x lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy, lub
d.) Opera w wersjach od 11.x do 12.x lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy, lub
e.) Safari 5.x lub nowszej z włączoną obsługą apletu Javy,
f.) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma Aneta Mroczka FHU " YOUR STYLE "zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
10. Wszystkie ceny podawane przez  Sprzedającego  wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy określonego w opisie każdego produktu.

III. Zamówienia.

1. Za pomocą Formularza zamówienia można składać  7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem innych środków (poczta elektroniczna, telefon) będą przyjmowane w godzinach pracy Sklepu internetowego od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Zamówienia można składać rejestrując się w naszym sklepie lub też bez rejestracji, wypełniając formularz zakupu.
2. Zakupiony towar z dokumentem sprzedaży paragonem jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem ( Poczta lub kurier ) na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Rozpoczęcie realizacji zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu www.yourstyle.com.pl
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku: – błędnego wypełnienia formularza zamówienia – w przypadku braku wpłaty należności za zamówienie na wskazane konto w terminie 7dni – w przypadku wcześniejszego nieodebrania przesyłki.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadku uzasadniających wątpliwości co do prawidłowości danych adresowych podanych w procesie składania zamówienia lub braku możliwości kontaktu z kupującym.
7.Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną – e-mail lub telefonicznie.

IV. Czas dostawy, dostawa i płatności.
 
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie:
– Płatności przy odbiorze – należność pobiera kurier.
– Płatność z góry – tradycyjnym przelewem bankowym na konto sklepu:
  Bank PKO BP 09102029640000650201368323
 – Płatność  kartą kredytową lub e-przelewem.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.
2.Koszty dostawy opisują Koszty wysyłki. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Oferta publikowana w sklepie internetowym www.yourstyle.com.pl nie jest jednoznaczna ze stanem magazynowym sklepu.
4. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu dostępności poszczególnego produktu u producenta oraz wybranej formy dostawy. Szczegółowy termin realizacji określony jest w opisie produktu po wybraniu odpowiedniego rozmiaru.
5. W szczególnych wypadkach wysyłka towaru może opóźnić się powyżej terminu określonego w opisie. W takiej sytuacji klienta ma prawo do rezygnacji z złożonego zamówienia bez podania przyczyny.
7. W przypadku zamawiania produktów z różnym terminem dostępności, całe zamówienie będzie oczekiwało na skompletowanie. Na prośbę klienta zgłoszoną telefonicznie lub poprzez email wysłany na adres sklep@yourstyle.com.pl , istnieje możliwość wysłania zamówienia w dwóch osobnych przesyłach.
8. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej, które określa kupujący w procesie składania zamówienia.
9. Dokładny koszt dostawy określony jest  podczas procesu składania zamówienia oraz w jego podsumowaniu.
10.Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący.
11.Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
12.Kupujący po otrzymaniu Produktu powinien sprawdzić czy jest zgodny z umową oraz czy nie jest uszkodzony.
13. Sklep internetowy wysyła towar także za granice. Zamówienia od klientów spoza naszego kraju przyjmowane są tylko mailowo lub telefonicznie. Wtedy też ustalamy koszty wysyłki zagranicznej. Przez koszyk mogą składać zamówienia tylko klienci z Polski.

V. Wymiany

1. Kupujący ma możliwość wymiany towaru, który nie nosi widocznych śladów użytkowania.
2. Kupujący ma możliwość wymiany towaru do 14 dni od momentu odebrania przesyłki.
3. Koszt odesłania towaru na wymianę ponosi kupujący.
4. Przed dokonaniem wymiany należy się z nami skontaktować  mailowo sklep@yourstyle.com.pl lub telefonicznie 000 000 000
5. W momencie gdy wymieniamy daną rzecz na droższą należy dopłacić różnicę, gdy wymieniamy na rzecz tańszą to my zwracamy różnicę.
5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Towar należy przesłać na adres:
Aneta Mroczka FHU " YOUR STYLE "
 ul.Karcińskiego 3
 38-230 Nowy Żmigród
VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FHU" YOUR STYLE " (e-mail: sklep@yourstyle.com.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się na końcu regulaminu.
3. Towar należy  odesłać lub przekazać nam  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Na miejscu rzecz zwracana przejdzie odpowiednie testy czy nie była prana lub używana.
4. Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
5. Informujemy, że sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Towar należy przesłać na adres:
Aneta Mroczka FHU " YOUR STYLE "
 ul.Karcińskiego 3
 38-230 Nowy Żmigród
7. Pieniądze zwracamy po otrzymaniu towaru na wskazane w formularzu konto.

VII. Reklamacje

1.Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późń. zm.).
2.Reklamacji Produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową. Następnie należy towar odesłać  na adres:
Aneta Mroczka FHU " YOUR STYLE "
 ul.Karcińskiego 3
 38-230 Nowy Żmigród
3.Kupujący traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
4.Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.
5.Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane przez Sprzedającego.
6.Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od jej złożenia.
7. Towar reklamowany zostaje sprawdzony przez rzeczoznawcę z odpowiednimi uprawnieniami który wydaję opinię.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji.

1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich praw:
•z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
•z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
2. Każdy klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FHU "YOUR STYLE" a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy pomiędzy  FHU "YOUR STYLE" a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FHU "YOUR STYLE"
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Wzór wniosku zwrotu/reklamacji

~Nr zamówienia w sklepie ……………………..................
DANE ADRESOWE:
Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………..
Ulica i nr domu/mieszkania: …………………………………………………………………
Kod pocztowy i miasto: ……………………………………………………………………
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………........
Numer konta bankowego: _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
(na który zwrócić pieniądze)
Nalżność w złotówkach.............................................................................................
Data otrzymania towaru............................................................................................
Zwracany/reklamowany towar ( model, kolor, rozmiar )
……………...………………………………………………………………………………………………..……………
……………...………………………………………………………………………………………………..……………
Powód zwrotu/reklamacji towaru
……………...………………………………………………………………………………………………..……………
……………...………………………………………………………………………………………………..……………
Zapoznałem/łam się z warunkami zwrotu
……………………………………
podpis nabywcy