Your Style

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym yourstyle.com.pl prowadzony jest przez FHU YOUR STYLE Aneta Mroczka, Kąty 162, 38 – 230 Nowy Żmigród, NIP: 685 192 63 50, REGON: 371107472; adres poczty elektronicznej: sklep@yourstyle.com.pl, numer telefonu kontaktowego: + 48 695 492 000.

(…)

7. Gwarancja i reklamacja produktu.

7.1. W przypadku wystąpienia wady Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym yourstyle.com.pl Klient ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym gwarancji. 

7.2. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. Termin
ten biegnie od dnia dokonania zakupu.

7.3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z opisem.

7.4. Podstawy do reklamacji Produktu nie stanowią:

7.4.1. Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach.

7.4.2. Uszkodzeń mechanicznych Produktu.

7.4.3. Uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Produktu, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem lub złym dopasowaniem.

7.4.3. Użytkowanie Produktu niezgodne z jego przeznaczeniem.

7.5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Formularza reklamacji Towaru. Formularz reklamacji Towaru stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego yourstyle.com.pl

Wypełniony przez Klienta Formularz reklamacyjny może zostać wysłany:

– pisemnie na adres: FHU YOUR STYLE Aneta Mroczka, Kąty 162, 38 – 230 Nowy Żmigród,
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@yourstyle.com.pl

7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient złożył reklamację, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.7. Klient, który dokonuje uzasadnionej przez Sprzedawcę reklamacji, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: FHU YOUR STYLE Aneta Mroczka, Kąty 162, 38 – 230 Nowy Żmigród,

7.8. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.

7.9. Produkt powinien zostać dostarczony nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia Uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji.

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Załącznik nr 1 – Formularz reklamacji

Shopping Cart
Scroll to Top